Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Novinky: ČOV Kněžmost předána investorovi

21.7. (před 9 lety)

V průběhu června 2015 proběhlo ukončení rekonstrukce čistírny odpadních vod, která řeší nakládání odpadními vodami Obce Kněžmost.

Naše společnost zastupovala roli generálního dodavatele projektové dokumentace – investorem byla společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a v roli generálního dodavatele stavby FORTEX – AGS, a.s. Realizace akce „Kněžmost, ČOV – rekonstrukce“ řeší odkanalizování Obce Kněžmost včetně místních částí v návrhových parametrech odpovídajících 1750 EO.