Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Reference

Představujeme vám vybrané reference napříč všemi službami, které naše společnost v minulosti dodala společně s odkazy na konkrétní reference daných středisek.

Kamerové prohlídky | Laboratoř | Geodetické práce | Projekce | Inženýring

Skupinový projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery v gesci společnosti VaK Ml. Boleslav​
klíčový dodavatel geodetických služeb a inspekčních kamerových prohlídek zhotoveného dí­la
částečný dodavatel dokumentace pro územní a stavební řízení v podrobnostech realizační dokumentace
investiční náklady stavby 560 mil.
realizace v letech 2020–2022
VCES a.s. jako lídr sdružení dodávající na akce Mladoboles­lavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod I a II
klíčový dodavatel geodetických služeb a inspekčních kamerových prohlídek zhotoveného díla pro objednatele akce – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
vytýčení, zaměření a inspekce stavby kamerovou technikou, práce v katastru nemovitostí
částečný dodavatel dokumentace pro územní a stavební řízení v podrobnostech realizační dokumentace
skupinový projekt zajišťující řešení nakládání s odpadními vodami a kvality pitné vody města Dobrovice, místních částí statutárního města Mladá Boleslav – Bezděčín, Láskov, Chrást, Čejetice a ulice Vinecká, dále intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) vč. výstavby nové kanalizační štoly města Mnichovo Hradiště
investiční náklady stavby téměř 600 mil.
realizace v letech 2012–2014
Obec Vysoký Újezd – místní část Kuchař
Kuchař – kanalizace a vodovod, stavební dílo určené k řešení odkanalizování a distribuci pitné vody
zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru (AD) a investičního dozoru s komplexním vedením agendy poskytovate­le dotace
dodání projekčního díla pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu realizační dokumentace
investiční náklady stavby 25 mil.
realizace v letech 2014–2015
Škoda Auto, a.s. – Mladá Boleslav
kontinuální kontrola odpadních vod v areálu vykonávána naší laboratoří
systematický inspekční kamerový průzkum kanalizace areálu společnoti, spolupráce od roku 2014
Vodohospodář­ské sdružení obcí Rakovnicka (provozovatel RAVOS, s.r.o.)
dodání projekčního díla v podrobnostech realizační dokumentace, výkon technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru (AD) pro částečnou rekonstrukci a sanaci akumulační nádrže vč. obslužných prostor v rámci úpravny vody Studánky města Rakovník
investiční náklady stavby 1,5 mil.
realizace roku 2012
dodání projekčních děl v podrobnostech realizačních dokumentací v otázce řešení dodávek pitné vody a odkanalizování územních celků Rakovnicka
dlouhodobá spolupráce
Karlův most v hlavním městě Praha (SMP CZ, a.s.)
inspekce odvodnění mostovky Karlova mostu
prohlíženo v rámci opravy mostu roku 2010

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.