Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Naše služby: Inženýring

Zastupování investora ve všech fázích výstavby.

  • Zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení.
  • Výkon technického dozoru investora (stavebníka) a koordinátora BOZP při výstavbě vč. zajištění zkušebního provozu a kolaudace díla.
  • Provádění autorského dozoru.
  • Zajištění poradenství při zadávání veřejných zakázek.

Dotační poradenství

  • Zajištění investičního dozoru, komplexní vedení agendy poskytovatele dotace.
  • Vytipování a monitoring dotačních příležitostí z evropských fondů, krajského nebo státního rozpočtu.
  • Přípravy projektů financovaných z dotací.
  • Zpracování kompletní žádosti o dotaci, vč. příloh.
  • Projektové řízení v průběhu realizace.

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.