Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Novinky: Zakončení skupinového projektu

8.3. (před 9 lety)

Dne 23. září 2014 proběhlo slavnostní ukončení stavby "Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II"

Místem konání byl areál čistírny odpadních vod (ČOV) Mnichovo Hradiště a účastníky byli významní zástupci dotčených obcí, investora a dodavatelů akce. VIS, a.s. se na této významné akci Mladoboles­lavska zásadně podílel v profesi geodetických prací, kamerových prohlídek stok vč. přípojek a částečně i projektově.