Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

O společnosti

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. — specialista pro inspekce, analýzy, projekci, inženýrskou činnost, geodetické práce a ochraňování ve vodním hospodářství od roku 1994.

Předmět podnikání

Projektová a investorsko-inženýrská činnost
projektová činnost ve výstavbě
projektování elektrických zařízení
inženýrská činnost v investiční výstavbě
Laboratorní činnost
testování, měření a analýzy
Revize kanalizačních a vodovodních sítí kamerou
poskytování technických služeb
Výkon zeměměřických činností – GIS
výkon zeměměřických činností
Ochraňování pohotovostních zásob
poskytování technických služeb
správa a údržba nemovitostí

Historie

Akciová společnost Vodohospodář­ské inženýrské služby byla založena v roce 1994 a přímo navázala na cca třicetiletou tradici vodohospodář­ských podniků středočeského regionu. Základní náplň i odborně fundované pracovníky převzala společnost z Odštěpného závodu inženýrských činností státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace v rámci privatizace vodního hospodářství.

V současné době společnost zaměstnává 40–50 zaměstnanců převážně VŠ a SŠ odborníků technických oborů, které tvoří převažující činnosti podnikání.

VIS, a.s. je dceřinou společností akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK).

Identifikační údaje společnosti

Obchodní firma Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma Akciová společnost
Datum vzniku 1. ledna 1994
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382, pod zn. Firm. 40990/93
IČO 60193689
Sídlo Praha 5, Křížová 472/47, PSČ 150 00
Základní kapitál 38 446 000 Kč
Vedení společnosti Ing. Martin Butor, ředitel
Správní rada Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Petr Tausch, místopředseda správní rady
Ing. Jitka Filipová, člen správní rady
Ing. Jitka Hrubá, člen správní rady

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.