Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Naše služby: Geodetické práce

Geografické informační systémy (GIS) a geodetické služby, vyhotovení projektové dokumentace, vyhledávání kabelů a potrubí.

Dlouholeté zkušenosti s vyhledávání kabelů a kovových potrubí pomocí nejpokročilejší přístrojové techniky (Radiodetec­tion)
Vyhledávání skrytých povrchových znaků (poklopy) a objektů podzemních vedení.

vyhledávání podzemních investic

Zhotovení podkladů pro projekty včetně obstarání vyjádření správců infrastruktury a její vyhledání
Mapy technologických celků a areálů (čistírny odpadních vod, továrny, sklady atd.).
Účelové mapy velkých měřítek, digitální mapy obcí.
Provádění veškerých činností souvisejících s katastrem nemovitostí
Geometrické plány pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vytýčení vlastníky zpřesněné hranice, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a další.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Vytýčení stavby a průběžná kontrola díla.
Zřízení a doplňování měřické sítě, zpracování dokumentace v požadovaném počtu a formátu.
Související práce v katastru nemovitostí.
Další činnosti nezbytné při provádění stavby (zaměření a výpočty kubatur výkopku, kontrolní nivelaci drážních a silničních těles, drobné úpravy projektové dokumentace vyvolané postupem stavebních prací atd.).
Geodetické zaměření a tvorba provozní dokumentace
Pasportizace inženýrských sítí a objektů.
Zpracování (digitalizace) dostupné archivní dokumentace.
Vyhledání a zaměření vedení a souvisejících objektů.
Zhotovení digitální mapy připravené na vstup do geografického informačního systému (GIS) zákazníka.
Zpracování výsledků měření do zákazníkem požadované GIS-aplikace.

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.