Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Inženýring: Reference

Přehled vybraných referencí střediska inženýringu.

Obec Vysoký Újezd – místní část Kuchař
Kuchař – kanalizace a vodovod, stavební dílo určené k řešení odkanalizování a distribuci pitné vody
zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru (AD) a investičního dozoru s komplexním vedením agendy poskytovate­le dotace
investiční náklady stavby 25 mil. Kč
realizace v letech 2014–2015
Obec Čachovice
Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Čachovice, stavební dílo určené k řešení nakládání s odpadními vodami obce Čachovice, místní části Struhy a obce Lipník
zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) a investičního dozoru s komplexním vedením agendy poskytovate­le dotace
investiční náklady stavby 22 mil. Kč
realizace v letech 2014–2015
Město Kostelec nad Labem
Rozšíření kanalizační sítě Rudeč, Jiřice a Kostelec nad Labem a rekonstrukce a intenzifikace ČOV, stavební dílo určené k čištění odpadních vod z města Kostelec nad Labem vč. přilehlých obcí Rudeč, Jiřice a Záryby-Martinov pomocí nově intenzifikované čistírny odpadních vod (ČOV)
zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI)
investiční náklady stavby 115 mil. Kč
realizace v letech 2010–2012

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.