Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Naše služby: Projekce

Projekční a poradenská činnost ve vodohospodářské výstavbě.

Projektování vodohospodář­ských staveb

  • Jímání, úprava, akumulace a distribuce pitné vody.
  • Stokování a čištění městských a průmyslových odpadních vod.
  • Hospodaření s dešťovými vodami.
  • Zpracování studií a projektových dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení, realizační a zadávací dokumentace dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
  • Zhotovení provozních a manipulačních řádů vodohospodář­ských děl, jako jsou provozní řády vodovodů a kanalizací, kanalizační řády, provozní řády čistíren odpadních vod, apod.
  • Propočty a rozpočty investičních nákladů.
  • Veškeré činnosti spojené s ochranou životního prostředí v oblasti vodního hospodářství.

vizualizace návrhu rekonstrukce vodojemu

aktivační nádrž čistírny odpadních vod (ČOV)

Činnost střediska projekce je zajišťována prostřednictvím osob způsobilých ve smyslu zákona č. 360/199­2 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.