Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

O společnosti: Informace pro akcionáře

Všechny povinné informace o stavu a hospodaření společnosti jsou ukládány ve “Sbírce listin” dle zákona.

oznámení

Statutární ředitel, pověřený správní radou společnosti Vodohospodář­ské inženýrské služby, a.s., se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 60193689, Spisová značka: B 2382 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jen „Společnost“)

Oznamuje, že po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií společnosti podle § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích, prohlásil po jejím uplynutí dnem 8. 3. 2017 za neplatné kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč vydané Společností, a to:

Za neplatné byly prohlášeny tyto akciepdf399­.2 KB.

Uvedené akcie, jejichž vlastnictví předtím přešlo podle § 382 odst. 2, resp. § 385 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře, jímž je společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22, IČO: 46356983, jsou prohlášeny za neplatné na základě § 346/1 a § 538 zákona o obchodních korporacích, poněvadž přes výzvy zveřejněné podle zákona a stanov společnosti nebyly ani v dodatečné určené lhůtě předloženy společnosti.