Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Projekce: Reference

Přehled vybraných referencí střediska projekce.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
dodání projekčního díla v podrobnostech realizační dokumentace pro intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) Boží Dar
investiční náklady stavby 8 mil. Kč
realizace roku 2015
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
dodání projekčního díla v podrobnostech realizační dokumentace pro celkovou rekonstrukci vodojemu Nemyslovice a obnovu vodovodních řa­dů
investiční náklady stavby 8 mil. Kč
realizace roku 2013
ČOV Kněžmost
generální dodavatel projekčního díla v podrobnostech realizační dokumentace pro celkovou rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) Kněžmost pro 1750 EO
investiční náklady stavby 19 mil. Kč
realizace v letech 2014–2015
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (provozovatel Středočeské vodárny, a.s.)
dodání projekčního díla v podrobnostech realizační dokumentace pro celkovou rekonstrukci vodojemu Horka u obce Braškov
investiční náklady stavby 2 mil. Kč
realizace roku 2013
Vodohospodář­ské sdružení obcí Rakovnicka (provozovatel RAVOS, s.r.o.)
dodání projekčního díla v podrobnostech realizační dokumentace, výkon technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru (AD) pro částečnou rekonstrukci a sanaci akumulační nádrže v rámci úpravny vody Studánky města Rakovník
investiční náklady stavby 1,5 mil. Kč
realizace roku 2012
Hydraulické studie možnosti rozšíření stávajících skupinových vodovodů společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
řešení napojení nových spotřebišť na stávající vodovodní distribuční sí­tě
posouzení a doporučení pro napojení na „skupinový vodovod Mnichovo Hradiště“ a severovýchodní větvi „skupinového vodovodu Mladá Boleslav“
realizace studie roku 2011, resp. 2012
Řešení otázek zásobení pitnou vodou a odkanalizování obcí Středočeské­ho kraje
tradiční profesní zkušenost v řešení vodohospodář­ských otázek obcí Středočeské­ho kraje

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.