Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Laboratoř: Odběry vzorků - pokyny pro veřejnost

Pro zajištění reprezentativních výsledků je třeba provést odběr vzorku předepsaným způsobem, aby nedošlo ke změně kvality vody při odběru a následném transportu vzorku do laboratoře.

Pitná voda

  • Pro mikrobiolo­gický rozbor si zákazník musí vyzvednout sterilní skleněnou vzorkovnici v laboratoři každý pracovní den od 7 do 15 hodin.
  • Pro chemický rozbor se odběr provádí do PET lahve (minimálně 1 litrové) od přírodní neslazené vody.

Místo odběru

Odběr se provádí na běžně užívaném odběrovém místě (kohoutek v kuchyni či koupelně). Před odběrem se z kohoutku odstraní veškerá přídavná zařízení (sítka, perlátory, spořiče) a kohoutek se vydezinfikuje (Savo), příp. opálí plamenem. Voda se důkladně odpustí (cca 5 minut). Provádí-li se odběr přímo ze zdroje čerpadlem či ruční pumpou, musí se voda opět důkladně odčerpat.

Postup

Nejprve se naplní zábrusová sterilní 500ml vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor krytá hliníkovou fólií. Zátka se uchopí za fólii a mírným kroucením se vytáhne ze vzorkovnice, na hrdlo vzorkovnice ani na vnitřní část zátky se nesmí sahat rukou. Vzorkovnice se naplní cca do 2/3 vodou a uzavře zátkou s fólií. Vzorkovnice (PET lahev) pro chemický rozbor vody se vypláchne vzorkovanou vodou a celá se naplní.

Transport

Vzorek musí být po odběru doručen co nejdříve, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, uloží se vzorkovnice do chladničky při teplotě kolem 5 °C. Podobnou teplotu je nutné zajistit při transportu vzorku do laboratoře. Celková doba mezi odběrem a zpracováním v laboratoři nesmí překročit 24 hodin. Vzorky je nutné předat do laboratoře v pondělí či v úterý v dopoledních hodinách.

Odpadní voda

Odpadní voda z domácích čistíren se odebírá do PET lahve (minimálně 1 litrové), která se nejdříve vypláchne vzorkem a poté naplní vzorkem po okraj a uzavře.

Vzorek je nutné opět udržovat v chladu kolem 5 °C a odvézt, co nejdříve do laboratoře. Zpravidla se stanovuje CHSKCr, BSK5 a nerozpuště­né látky.

Příjem vzorků

Laboratoř přijímá vzorky odpadních vod v období středa až pátek v dopoledních hodinách.

Výsledek analýzy

Vlastní analytické práce trvají zhruba týden. Výsledkový protokol je možné si vyzvednout osobně a při té příležitosti konzultovat naměřené výsledky s pracovníky laboratoře. Při výdeji protokolu zákazník hradí rozbor v hotovosti. Trvá-li zákazník na dodání výsledkového protokolu poštou, hradí rozbor při dodání vzorku do laboratoře.

Ceny

Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku, který je u zpracovatele k dispozici na vyžádání. V případě rozsáhlejších zakázek je možno sjednat cenu dohodou. Laboratoř se slevou provádí i rozbory pro potřeby soukromých osob (chaty, kolaudace).

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.