Inspekce, analýza, návrh a ochraňování vodního hospodářství

Naše služby: Laboratoř

Akreditované laboratorní pracoviště v oboru vodovodů a kanalizací. Nabízíme provedení odběrů a rozborů odpadních, podzemních, povrchových i pitných vod. Provádíme analýzu chemických i fyzikálních ukazatelů.

Pracoviště

Laboratorní služby poskytujeme v rámci laboratoře v Praze a Ml. Boleslavi – Podlázkách v rámci areálu ČOV.

Naše služby

  • Akreditovaný odběr odpadní vody dle ČSN (manuálně i automatickým vzorkovačem), odběr pitné vody pro stanovení ukazatelů dle vyhl. č. 252/2004 Sb.
  • Rozbory vod (pitných, podzemních, povrchových a odpadních), kalů a odpadů v rozsahu požadavků platných vyhlášek.
  • Analýzy – chemické a fyzikální ukazatele, kovy, těkavé organické polutanty (TOL), polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, polyaromatické uhlovodíky (PAU), mikrobiologické a biologické ukazatele.
  • Poradenská činnost při provozu čistírny odpadních vod, vedení zkušebních provozů.

Akreditace

  • Akreditováno Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 1213pdf559­.4 KB a 1453pdf438­.9 KB.
  • Řízení a zabezpečení kvality – každoročně prováděna dozorová návštěva ČIA, pravidelné mezilaboratorní porovnávací zkoušky pořádané CSLABem.

Ceny

Základní ceny rozboru pitné a odpadní vody naleznete ve formuláři k objednávce rozborů (soukromé osoby – chaty, kolaudace aj.). Kompletní ceník je k dispozici na vyžádání. V případě rozsáhlejších zakázek je možno sjednat cenu dohodou.

Napište nám a my Vás kontaktujeme s podrobnostmi — Ostatní kontakty.